Pogoji poslovanja

V podjetju Moga smo zaposleni v prvi vrsti ljubitelji narave in z njo dihamo. Prepričani smo, da se ljudje, kot del narave in okolja lahko med seboj dobrovoljno ter mirno dogovorimo vse. S pozitivnim odnosom najdemo skupni jezik ter ohranjamo in urejamo medčloveške odnose, ki so del narave in naravnih ekoloških ciklov. V najboljši maniri Vas drage stranke, naslednji splošni pogoji seznanjajo z našim poslovanjem in delom. Uredili smo jih tako, da v začetku najdete skupna določila splošnih pogojev vseh področij našega poslanstva, nadalje pa so specifični splošni pogoji, urejeni posebej za spletno trgovino in vrtni center.

 

1. Splošno

Za dodatne nasvete in informacije k opisom in podatkom, ki so na voljo v Vrtnem centru, na spletni strani www.moga.eu, spletni trgovini ali drugih Moga publikacijah ter dokumentacijah, ki se predajo kupcu, se ta lahko vedno obrne na Mogo. Moga ne odgovarja za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij. Pogoji poslovanja določajo splošne pogoje poslovanja, posebne pogoje poslovanja Spletne trgovine in Vrtnega centra.

 

1.1. Prodajalec

Moga, družba za urejanje okolja d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor, ID za DDV: SI31400981, matična številka: 5601525000 (v nadaljevanju Moga) je lastnik in upravitelj Vrtnega centra, drevesnice, ponudnik in izvajalec storitev, ter spletne trgovine na spletni strani www.moga.eu. Moga nastopa tudi kot prodajalec v pogodbenih razmerjih, ki izvirajo iz poslovanja v smislu prodaje.

1.2. Kupec

Kupec je potrošnik ali podjetje, upoštevajoč podatke ob registraciji in oddaji naročila. Kupec mora biti polnoleten. Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko. To so tudi zavodi in druge pravne osebe ter fizične osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, če zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

1.3. Cena

Cena je redna cena. Znižana cena je cena s popustom. Vse cene so v evrih (EUR/€). Cene veljajo na dan naročila. V cene je vključen DDV po trenutno veljavni stopnji. Cene izdelkov ne vključujejo stroškov pošiljanja, dostave in pakiranja. Cene v katalogih, cene v vrtnem centru, cene posebnih ponudb, predračunov in individualnih ponudb ter cene v spletni trgovini se lahko razlikujejo. V primeru, da se v času veljavnosti cene DDV zviša, si Moga pridržuje pravico do zvišanja cen. Če je prišlo do napake in imajo izdelki napačne cene, vam Moga tega izdelka/izdelkov ni dolžna prodati po napačni ceni. V takšnem primeru vas lahko Moga obvesti o pravilni ceni in vas prosi, da potrdite ali prekličete svoje naročilo tega izdelka/izdelkov. Pridržujemo si pravico spremembe cen brez predhodnega obvestila.

 

2. Pravo

Pravice in dolžnosti v razmerju med kupcem in prodajalcem so urejene s Splošnimi in Posebnimi pogoji poslovanja ob upoštevanju vsakokratne veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Morebitni nesporazumi se bodo reševali sproti, v kolikor pa to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Posebni pogoji reševanja sporov veljajo za Spletno trgovino.

 

3. Pravice intelektualne lastnine

Podatki in nasveti, ki jih najdete na spletni strani www.moga.eu, Vrtnem centru ali v drugih Moga publikacijah, so namenjeni vaši osebni rabi in jih je treba ustrezno smatrati, kot najboljšo strokovno prakso. Vsa slikovna, pisna, oblikovna vsebina na spletni strani, spletni trgovini, Vrtnem centru, v katalogih ter katerikoli drugi Mogini publikaciji skupaj z njeno izbiro, postavitvijo in vso programsko opremo so lastnina Moge, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami, oz. je lastnina ljudi/subjektov, ki so Mogi dali dovoljenje za njeno uporabo in je kot taka tudi zaščitena. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela navedene spletne strani ni dovoljeno mehansko ali elektronsko kopirati, vključno s fotokopiranjem ali s kakršnimikoli drugimi sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Moge ali imetnika avtorskih pravic.

Moga ne prevzema odgovornosti za vsebino katerihkoli drugih spletnih strani, do katerih najdete povezave na njeni spletni strani ali publikacijah.

Vsa imena, logotipi, slogani ali druge besedne zveze so lahko Mogina blagovna znamka ali blagovna znamka druge osebe ali podjetja. Vsaka nepooblaščena uporaba blagovne znamke je nezakonita. Kopiranje, reproduciranje, prenašanje, razdeljevanje, posredovanje, oblikovanje, izkoriščanje v komercialne namene, ustvarjanje izpeljanih del iz takšnega materiala ali vsebine ter pomoč tretji osebi ter napeljevanje tretje osebe k tem dejanjem je prepovedano. Če zaznate takšno ravnanje ali komercialno izkoriščanje, se strinjate, da boste Mogo o tem nemudoma obvestili.

S pošiljanjem materialov na Mogino spletno stran se strinjate, da Mogi in njegovim dajalcem licence ter zakonitim naslednikom podelite nepreklicno, neomejeno, brezplačno licenco za uporabo materialov tako na Mogini spletni strani kot tudi na kakršenkoli drug način. Licenca se nanaša tudi na kopiranje, razdeljevanje, oglaševanje in drugačno širjenje materiala, njegovo prilagajanje ter urejanje.

 

4. Veljavnost pogojev poslovanja

Če Moga ali kupec ne bi uspel uveljaviti pravic iz teh pogojev poslovanja, to kupcu ali Mogi ne preprečuje uveljavljanja drugih pravic ali pravic iste vrste po drugih predpisih.

V kolikor bi sodišče ali pristojni urad ugotovil, da je kateri del teh pogojev poslovanja neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se ta del izloči iz pogojev poslovanja, vendar to ne vpliva na izvršljivost ostalih pogojev in na njihovo veljavnost, zakonitost ali izvršljivost.

Kot podjetje, se zavežete, da boste Mogo, njene direktorje ter zaposlene nemudoma obvestili in zaščitili pred vsemi zahtevami, odgovornostjo, škodo, stroški, izdatki, vključno s sodnimi stroški, ki bi lahko izhajali iz kršitve teh pogojev poslovanja z vaše strani, ali drugimi obveznostmi, ki bi lahko izhajale iz vaše uporabe Mogine spletne strani oz. spletne trgovine ter publikacij.

 

5. Izjava o garanciji za podatke, objavljene na spletne strani

Moga ne daje nobenih jamstev v zvezi s tolmačenjem podatkov in vsebin, ki so objavljene na njeni spletni strani in spletni trgovini, s strani tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki lahko nastanejo pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran in spletno trgovino.

 

6. Varstvo osebnih podatkov

Obiskovalci Mogine spletne strani in spletne trgovine uporabljajo spletno stran, njene podstrani, vsebine in aplikacije izključno na lastno odgovornost. Moga ni odgovorna za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe podatkov s te strani oz. spletne trgovine. Registracija oz. vpisovanje osebnih podatkov v spletni trgovini je nujno za pravilno izvajanje storitev. Moga varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, spletne trgovine, vrtnega centra, potencialne naročnike in naročnike storitvenih dejavnosti, ki mu jih ti posredujejo, pri njeni uporabi (npr. obdelava naročil, korespondenca s strankami pri povpraševanju in pripravi ponudb). Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja. Moga ravna z osebnimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in se zavezuje, da ne bo posredoval ali kako drugače trgoval z osebnimi podatki. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega in oglasnega gradiva, ponudb, računov in drugo potrebno poslovno komunikacijo, v kolikor ima Moga za to strankino soglasje. Stranka ima pravico, da prepove uporabo podatkov, tako da to pisno sporoči Mogi po pošti na naslov Moga d.o.o., Zemljičeva 21, 2000 Maribor, Slovenija.

Splošni pogoji varovanja osebnih podatkov so objavljeni na strani: www.moga.eu/si/varovanje-podatkov

 

7. Spletna trgovina

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

7.1. Uvodna določila

Pogoji poslovanja spletne trgovine določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti kupca, urejajo poslovni odnos med Moga in kupcem ter veljajo skupaj s Pogoji poslovanja. Pogoji poslovanja spletne trgovine Moga se nanašajo na uporabo Mogine spletne trgovine www.moga.eu. Z oddajo naročila v spletni trgovini se strinjate s temi pogoji poslovanja. Priporočamo, da si preberete in natisnete kopijo. Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb teh pogojev poslovanja.

7.2. Splošno

Moga in kupec medsebojne obveznosti urejajo s temi pogoji poslovanja in veljavno pozitivno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v spletni trgovini). Kupec z registracijo ali potrditvijo naročila potrjuje, da sprejema te splošne pogoje poslovanja, objavljene na tej spletni strani. Kupec je ob oddaji naročila vsakokrat posebej opozorjen na pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnem mestu Moga, ki je Vrtni center Moga. Blago, ki je na voljo v spletni trgovini na spletnem mestu www.moga.eu, je možno kupiti tudi v Vrtnem centru Moga. Nekateri izdelki in rastline so na zalogi, druge je možno naročiti. Ponudba spletne trgovine ni nujno enaka ponudbi vrtnega centra ali drugim ponudbam Moge (torej katalogom, individualnim ponudbam itn.). Nakupi v spletni trgovini so mogoči 24 ur na dan in vse dni v letu.

Za pregled izdelkov, brskanje po vsebinah in dodajanje izdelkov v ''košarico'' ni potrebna predhodna registracija, lahko pa jo opravite. Naročilo (pogodba) se sklepa v slovenskem jeziku.

Pogodba je sklenjena, ko kupec prejme potrdilo Moge o oddanem naročilu. Rok za izdobavo naročenega blaga začne teči naslednji dan, po prejemu kupnine na račun Moge. Potrditev naročila kupec prejme po elektronski pošti, prav tako ima kupec v svojem profilu dostop do zgodovine nakupov v spletni trgovini Moga (če je registriran). Moga si pridržuje pravico, da zavrne naročilo (pogodbo), če ga ne more izpolniti. V primeru, da blaga ali rastlin ni več na zalogi oz. ni dobavljivo, po oddanem naročilu, bo kupec o tem obveščen. Ponudba spletne trgovine obsega blago, rastline, ki so na zalogi Moge in blago, rastline, ki so na zalogi pri dobaviteljih Moge. Številni artikli so sezonskega značaja, kar pomeni, da v določenih letnih časih niso dobavljivi. Dobavijo se takoj, ko je to le mogoče, vendar najkasneje v 8 (osem) mesecih. Če dobava ni možna, se kupcu vrne kupnina na transakcijski račun, s katerega je bilo plačilo izvedeno. Pri prodajnih cenah, stanju zalog in opisih artiklov lahko pride do nenamerne človeške napake, za katere Moga ne odgovarja. V kolikor pride do tehničnih težav s spletnim mestom in povezanimi programskimi rešitvami (npr. električni izpadi, onemogočen dostop do spleta, sesutje programske ali strojne računalniške opreme), si Moga pridružuje pravico odstopa od naročila in povrnitve kupnine.

7.3. Piškotki

Spletna stran uporablja besedilne datoteke ("piškotke"), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletne strani in ki so namenjene prepoznavanju teh naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik in lahko njihovo shranjevanje omeji ali onemogoči.

7.4. Pravica do odstopa in vračilo blaga

Na podlagi 3. točke 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov, (ZVPot-1, Uradni list RS, št. 130/22) možnost vračila ne velja za hitro pokvarljivo blago – sadike rastlin in čebulic.

Ko je pogodba izpolnjena, vračilo hitro pokvarljivega blaga – sadike rastlin in čebulic, zamenjava, vračilo kupnine in odstop od pogodbe nista več mogoča.

 

Za ostalo blago lahko kupec, ki je potrošnik, v štirinajstih (14) dneh po prevzemu brez navedbe razloga obvesti Mogo, da odstopa od pogodbe in vrne kupljeno blago. Blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži, priložena mora biti kopija računa. Kupec je v tem primeru dolžan nositi vse stroške, ki nastanejo z vračilom predmeta nakupa. Pošiljk z odkupnino Moga ne sprejema. Štirinajstdnevni odstopni rok začne teči z dnem, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom, oziroma če je predmet nakupa več kosov blaga, ki jih je kupec naročil v enem naročilu, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, oziroma če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, oziroma če je dostava blaga v določenem obdobju redna, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga mora kupec najkasneje v navedenem roku z nedvoumno pisno izjavo obvestiti prodajalca (Mogo) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe, in sicer po pošti na naslov: MOGA družba za urejanje okolja d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je dosegljiv na tem spletnem naslovu (KLIKNITE TU). Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Če kupec odstopi od pogodbe, mu Moga brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku štirinajstih dni od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Moga kupcu vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je sam odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka. Moga ima pravico zadržati vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če mu Moga ponudi možnost, da sama prevzame vrnjeno blago. Če kupec že prejme blago in odstopi od pogodbe, blago vrne ali izroči Mogi ali osebi, ki jo Moga pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v štirinajstih dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom štirinajstdnevnega roka za vračilo. Če je blago bilo dostavljeno na dom, ga Moga prevzame na lastne stroške zgolj v primeru, da vračilo blaga zaradi narave blaga ni mogoče na običajen način po pošti. Kupec odgovarja za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za ugotovitev njegove narave, lastnosti in delovanja.

Moga, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Skladno z zakonskimi normativi Moga ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

7.5. Manjša odstopanja in jamčevanje za stvarne napake

Manjša odstopanja v barvi, merah in/ali drugih lastnostih artikla, ne morejo biti predmet zahtevkov kupca iz garancije ali jamčevanja za stvarne napake oz. jamčevanja v primeru neskladnosti. Za dodatne nasvete in informacije k opisom in podatkom, ki so na voljo na spletni strani, se kupec lahko zmeraj obrne na Mogo. Moga ne odgovarja za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij. V kolikor je dogovorjena zamenjava blaga, to ne pomeni brezplačne dostave blaga.

Moga ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga iz 73. in 74. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), če kupca ob sklenitvi pogodbe posebej obvesti, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost ter je kupec ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Če je kupec potrošnik, Moga odgovarja za neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Če je predmet prodaje rabljeno blago, Moga odgovarja za neskladnost, če se te pokažejo v roku enega leta od dobave. S slednjim kupec izrecno soglaša ter se tako tretira, da je med Mogo in kupcem sklenjen tosmerni izrecni dogovor v skladu s 5. odstavkom 78. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Šteje se, da je neskladnost obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave, razen če Moga dokaže drugače ali če ta zakonska domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. Blago je skladno s prodajno pogodbo kadar ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi; je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal; je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi. Poleg tega mora blago tudi ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor; biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno; biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da: za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel, je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga. Če blago izgubi prej navedene lastnosti zaradi višje sile (vremenski vplivi ipd.) ali zaradi neprimernega vzdrževanja s strani kupca, Moga za to ne odgovarja. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju morebitnih prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je kupec prejel od prodajalca ali proizvajalca zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Kupec, ki je potrošnik, lahko uveljavlja svoje jamčevalne zahtevke zaradi neskladnosti blaga, če je o tem obvestil Mogo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Pravice iz naslova jamčevanja ugasnejo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil Mogo. Kupec mora v obvestilu o neskladnosti navesti svoje kontaktne podatke, številko računa, natančno opisati neskladnost, opis neskladnosti slikovno podkrepiti (s fotografijo neskladnega blaga) ter opisati vzdrževalna dela, ki jih je od dneva nakupa do dneva uveljavljanja neskladnosti izvedel na blagu, hkrati pa Mogi omogočiti, da z njene strani pooblaščenca oseba blago pregleda. Obvestilo o neskladnosti lahko kupec Mogi sporoči osebno, o čemer mu mora Moga izdati potrdilo, ali pa ga pošlje priporočeno po pošti na naslov: MOGA družba za urejanje okolja d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi vzorčni reklamacijski obrazec, ki je dosegljiv na tem spletnem naslovu (KLIKNITE TU) oz. ga lahko kupec prejme v Vrtnem centru MOGA na naslovu Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor. Če kupec pravilno in pravočasno ne obvesti Moge o neskladnosti, nima iz tega naslova pravice do uveljavitve kakršnegakoli zahtevka. Kupec, ki je Mogo pravilno in pravočasno obvestil o neskladnosti, ima, če se izkaže, da je neskladnost utemeljena, pravico od Moge zahtevati, brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga oz. znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo oziroma lahko pod pogoji, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska. V vsakem primeru lahko kupec zahteva tudi povrnitev škode, ki bi mu zaradi neskladnosti nastala. V primeru, da je obstoj neskladnosti sporen, je Moga dolžna kupcu na njegov zahtevek pisno odgovoriti najpozneje v štirinajstih dneh od dneva prejema le-tega.

Če kupec ni potrošnik, veljajo glede jamčevanja za napake določila Obligacijskega zakonika.

 

7.6. Prodajni artikli

Podatki o artiklih s prodajnimi lastnostmi v spletni trgovini so informativne narave. Artikli v spletni trgovini ne predstavljajo zavezujoče ponudbe, ampak kataloško prodajo. Rastline so živi in naravni organizmi in se po izgledu (npr. velikost, olistanje, obrez, oblikovanje, etc.) lahko razlikujejo od tistih na sliki oz. opisu, kar je posledica letnih časov ali serije, osnovne značilnosti in kakovost pa ostajajo enake. Enako velja tudi za druge izdelke/artikle.

Vsak prodajni artikel je opremljen z nazivom in ceno. Vsi standardizirani oziroma izdelki v embalaži so opremljeni s podatkom o pakiranju. Posode, v katerih so rastline sajene, so lahko različnih tipov. Prav tako so lahko v koreninski grudi ali z golo korenino. Slike so simbolične, kar pomeni, da kupec dobi artikel iz serije podobnih, ki je na fotografiji in ne nujno tistega artikla, ki je na fotografiji. V kolikor je od artiklu navedeno da je ''unikat'', v takem primeru je na fotografiji praviloma prav ta artikel.

Slike, opisi in drugi podatki o artiklih, z izjemo cen, DDV-ja, zavarovanja in stroškov dostave, so približki in so namenjeni le usmeritvi in seznanitvi kupca z glavnimi značilnostmi artikla. Moga lahko po lastni strokovni presoji spremeni lastnosti izdelkov tako, da se razlikujejo od oglaševanih izdelkov, vendar kupca o tem ne obvesti, dokler pri teh razlikah ne gre za materialne spremembe.

Žive rastline morajo biti posajene v najkrajšem možnem času, potem ko jih prejmete. Prosimo vas, da paket takoj po prejemu odprete, rastline postavite v senčni prostor in jih zalijete. Svetujemo vam, da imate površino za sajenje že pripravljeno.

Moga si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni izdelke. Moga si bo po najboljših močeh prizadevala, da bosta spletna stran in spletna trgovina redno posodobljeni. Podatki in informacije so namenjene samo vaši seznanitvi in se lahko spremenijo brez vnaprejšnje najave. Slike na spletni strani oz. spletni trgovini v splošnem ustrezajo, vendar lahko pričakujete manjša odstopanja v barvi, obliki in velikosti.

7.7. Potrditev naročila

Kupec mora pri potrditvi naročila slediti naslednjim korakom:

 1. preveriti količine in cene izbranih artiklov, ki jih je uvrstil v »košarico-samokolnico«;
 2. izbrati način plačila in dostavo ali prevzem v vrtnem centru;
 3. potrditi svoje naročilo oziroma ga oddati s klikom na »potrdi in zaključi svoj nakup«.

Pred potrditvijo svojega naročila, naj kupec ponovno preveri količine in izbrane artikle, saj še lahko spreminja količine in izbrane artikle. Po kliku na »oddaj naročilo« se naročilo zaključi, na zaslonu pa se izpiše povzetek naročila. Potrdilo o naročilu kupec prejme na svoj elektronski naslov.

Vsebino naročila/pogodbe bomo shranili ter vam poslali podatke o naročilu.

7.8. Pogoji in načini plačila

 • Plačilo po predračunu

Kupec bo na elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavi, ob potrditvi naročila prejel predračun. Kupnino kupec nakaže na eden izmed TRR Moge. Pri plačilu je obvezno navesti v sklic številko ponudbe predmetnega nakupa. Rok plačila je 3 (tri) dni, od prejema predračuna. Če v tem roku predračun ni plačan, se šteje, da je kupec odstopil od naročila. Takšno naročilo se stornira. V primeru da ste poravnali znesek po predračunu in določenega artikla ni več na zalogi, vas bomo o tem obvestili in vam denar vrnili na transakcijski račun, iz katerega smo prejeli plačilo, v treh delovnih dneh od prejetja nakazila ali se bomo dogovorili za zamenjavo artikla.

 • Plačilo s plačilno kartico

Plačilo/obremenitev se izvede, ko prevzamemo naročilo. Transakcije s plačilno kartico so mogoče v znesku do 3.000,00 EUR.

 • Plačilo po povzetju

Plačilo po povzetju je možno samo znotraj Slovenije in do skupnega zneska 100€ z DDV.

Na elektronski naslov boste prejeli potrditev naročila. Znesek vašega naročila (predračuna) je enak znesku ki ga morate poravnati poštarju oziroma na vaši pošti. Če naročila ne prevzamete, vam bomo zaračunali stroške pošiljanja, kar je odvisno od dostavne službe.

 • Plačilo v vrtnem centru

Znesek predračuna lahko kupec plača na blagajni vrtnega centra Moga, pri čemer prihrani stroške poštnine oz. dostave in morebitne druge stroške, saj opravi osebni prevzem blaga ali rastlin.

Če v celoti ne plačate svojega naročila, potem ko vas pozovemo, vam bomo zaračunali dejanske nastale stroške izterjave.

7.9. Dostava in dobavni rok

 • Dostava na dom

Moga se zavezuje da bo naročeno blago ali rastline odpremila takoj ko bo to le mogoče, praviloma v 2 (dveh) do 8 (osmih) dneh od prejema kupnine na račun Moga, v kolikor je na zalogi.

Odprema pošiljke se lahko podaljša za obdobje do 8 (osem) mesecev zaradi rastline v koreninski grudi; rastline z golo korenino, se praviloma lahko dobavlja le zgodaj pomladi in pozno jeseni. Prav tako se lahko rok dobave podaljša v zimskem ali poletnem času zaradi velikih vročin ali zmrzali, ki je neprimerna za rastline ali druge prodajne artikle.

Moga po lastni strokovni presoji izbere dostavno službo.

V primeru, da se naknadno ugotovi, da bi bila dejanska cena prevoza previsoka, lahko naročilo Moga stornira in vrne kupnino kupcu.

 • Prevzem v vrtnem centru

V spletni trgovini kupljene artikle, lahko prevzamete tudi v Vrtnem centru Moga.

 • Dobavni rok

Dobavni rok se lahko podaljša za toliko časa, kolikor je bilo potrebno, da je kupec prodajalcu predložil vse podatke, potrebne za dostavo. Moga ne odgovarja za zakasnitev ali spremembo oz. prepoved odpreme, dobave in dobavnih pogojev, ki so posledica zavezujočih pravnih aktov (npr. uvozno-izvozne omejitve, embargo idr.) in drugih nepričakovanih ovir, npr. višja sila. V takem primeru bomo stopili v stik s kupcem in sporazumno poiskali najboljšo možno rešitev. Moga ne prevzema odgovornosti in tudi ne krši pogodbe z zamujeno dostavo naročila ali z nezmožnostjo dostave naročila zaradi vzrokov, ki niso v njegovih rokah ali v rokah njegovih prevoznikov oz. špediterjev, kar vključuje, vendar ni omejeno na višjo silo, civilne nemire, industrijske spore, nemire, poplave in zakonodajo.

Dobavni rok se lahko podaljša za obdobje do 8 (osem) mesecev iz zgoraj navedenih razlogov te točke.

7.10. Prehod lastnine in nevarnost uničenja

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide na kupca, ko mu je pošiljka dana na razpolago, in sicer je to čas dostave na dogovorjen naslov ali ko pošiljko fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje kupec oz. ko dostavljavec poskuša pošiljko dostaviti, če kupec ne more prevzeti pošiljke ob dogovorjenem času. Moga ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo ali poškodbe izdelkov, ko so ti že bili dostavljeni v skladu z kupčevimi navodili za dostavo.

7.11. Reklamacije in poškodbe nastale pri transportu

Pri uveljavljanju reklamacije oz. vračilu blaga je treba blago dostaviti v originalni embalaži skupaj z računom ter na način, kot je določen v tč. 7.4. in 7.5. teh splošnih pogojev. Če se ugotovi, da je kupec z izdelkom ravnal nepravilno, v nasprotju z namenom artikla ali malomarno, če je okvara posledica mehanske poškodbe s strani kupca, ali višje sile, reklamacija ni upravičena.

V kolikor je blago poškodovano zaradi transporta, mora kupec celotno pošiljko – artikel in embalažo nemudoma po prevzemu poslikati in jih poslati Mogi na način, kot je določen v tč. 7.4. in 7.5. teh splošnih pogojev.

Kupec nosi sam stroške morebitne vrnitve artiklov ne glede na način prevzema. Po prevzemu pošiljke, kadar gre za rastline, naj se te postopoma izpostavljajo soncu, saj so bile določen čas v temnem prostoru, kjer niso imele svetlobe. Odgovornost Moge za vse namene vključno z izgubo, ki je posledica neupoštevanja teh pogojev poslovanja, ali pa če je kateri dostavljen izdelek na kakršenkoli način nezadovoljiv, je podvržena veljavni zakonodaji Republike Slovenije in je omejena na največ znesek, ki ga je kupec plačal Mogi in stroške vračila kateregakoli nezadovoljivega izdelka Mogi. Moga ni dolžna nadomestiti izdelkov, vrniti kupnine ali izdati dobropisa za zneske, ki jih je plačala stranka, razen če je to v skladu s temi pogoji poslovanja ali individualnim dogovorom. Moga ne more prevzeti nobene odgovornosti za izgubo ali poškodbo izdelkov, po tem ko so bili dostavljeni v skladu z navodili kupca.

 

8. Vrtni center Moga

 

8.1. Splošno

Pogoji poslovanja Vrtnega centra se nanašajo na poslovanje Vrtnega centra Moga.

Pogoji poslovanja vrtnega centra Moga določajo pravice in obveznosti kupca in obiskovalca, urejajo poslovni odnos med Moga in kupcem ter veljajo skupaj s Pogoji poslovanja. Z gibanjem in poslovanjem v Vrtnem centru Moga se strinjate s temi pogoji poslovanja. Pogoji poslovanja so na vpogled tudi v Vrtnem centru Moga. Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb teh pogojev poslovanja.

Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa rastlin ali drugih artiklov, ki je na voljo v vrtnem centru Moga.

Prodajni program obsega različne vrste rastlin, rastlinskega materiala, drugih vrtnih elementov, materialov in drugega blaga. Ponudba spletne trgovine ni enaka ponudbi vrtnega centra Moga.

Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Pogodba je sklenjena, ko kupec plača znesek na računu.

Moga si pridržuje pravico, da zavrne naročilo, če ga ne more izpolniti pod navedenimi pogoji. Številni artikli so sezonskega značaja, kar pomeni da v določenih letnih časih niso dobavljivi. V primeru, da kupec naroči artikel, ki ni na zalogi, je dobavni rok stvar dogovora med kupcem in prodajalcem. Praviloma se dogovor sklene pred sklenitvijo pogodbe. Pri prodajnih cenah, stanju zalog, opisih artiklov in drugih informacijah lahko pride do nenamerne človeške napake, za katere Moga ne odgovarja.

V stik z delavci v Vrtnem centru lahko stopite preko e-pošte: [email protected] ali telefona +386 (2) 4716313.

8.2. Gibanje

Gibanje v Vrtnem centru je omejeno in na lastno odgovornost. Obiskovalec ali kupec v Vrtnem centru mora upoštevati navodila, obvestila, opozorila in prepovedi uslužbencev Moga. Ta so lahko pisna ali ustna. V Vrtnem centru je obiskovalcem/kupcem, torej osebam, ki niso uslužbenci Moga, prepovedan vstop v prostore in predele Vrtnega centra, kateri so namenjeni zaposlenim. V drevesnico lahko vstopajo le v spremstvu uslužbencev Moga in na lastno odgovornost. Prepovedano se je dotikati, premikati in obešati ali kako drugače rokovati z artikli v Vrtnem centru. Zaradi neupoštevanja navedenih prepovedi in obsvetil lahko Moga iz Vrtnega centra odstrani obiskovalce/kupce, tudi s pomočjo pristojnih organov, prav tako iz drugih površin in prostorov Moga. Za poškodbe ljudi in/ali njihove lastnine, ki so nastale zaradi neupoštevanja opozoril oz. prepovedi iz tega odstavka, Moga ne odgovarja.

8.3. Cene

Cena je redna cena. Znižana cena je cena s popustom. Vse cene so v evrih (EUR/€). Cene veljajo na dan naročila. V cene je vključen DDV po trenutno veljavni stopnji. Cene izdelkov ne vključujejo stroškov pošiljanja, dostave in pakiranja, če se odločite, da Moga dostavi paket. Cene v katalogih, cene v vrtnem centru, cene posebnih ponudb in cene v spletni trgovini se lahko razlikujejo. V primeru, da se v času veljavnosti cene DDV zviša, si Moga pridržuje pravico do zvišanja cen. Če je prišlo do napake in imajo izdelki napačne cene, vam Moga tega artikla ni dolžna prodati po napačni ceni. V takšnem primeru vas lahko Moga obvesti o pravilni ceni in vas prosi, da potrdite ali prekličete svoje naročilo tega artikla. Moga si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

8.4. Pravica do odstopa in vračila blaga

Nakup rastlin v Vrtnem centru temelji na pravilu videno-kupljeno. Ko je pogodba izpolnjena, vračilo blaga, zamenjava, vračilo kupnine in odstop od pogodbe nista več mogoča. V primeru, da so bili artikli naročeni posebej za določeno stranko, za ta del oziroma vrednost ne more odstopiti in je dolžan ta del tudi prevzeti in plačati. Enoletnih in dvoletnih rastlin ter semen ne zamenjujemo in niso predmet garancijskih zahtevkov oz. jamčevanj za napake oz. neskladnosti. Slednje velja tudi za hitro pokvarljivo blago – sadike rastlin in čebulic. Moga ne odgovarja za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij. V kolikor je dogovorjena zamenjava blaga, to ne pomeni brezplačne dostave blaga.

Če je kupec potrošnik, se glede jamčevanja za neskladnost blaga uporablja razdelek 7.5. teh splošnih pogojev, če kupec ni potrošnik pa določila Obligacijskega zakonika.

8.5. Načini plačil v vrtnem centru Moga

Znesek predračuna ali računa lahko kupec plača na blagajni vrtnega centra Moga, in sicer na naslednje načine:

 • z gotovino v evrih (EUR/€);
 • s plačilno kartico;

Po predračunu. Rok plačila je 7 (sedem), od prejema predračuna, v kolikor ni drugačnega pisnega dogovora. Če v tem roku predračun ni plačan, se šteje, da je kupec odstopil od naročila. Takšno naročilo se stornira. V primeru da je znesek po predračunu poravnan v roku za plačilo in določenega artikla ni več na zalogi, vas bomo o tem obvestili in vam denar vrnili na transakcijski račun, iz katerega smo prejeli plačilo, v 3 (treh) delovnih dneh od prejetja nakazila ali se dogovorili za izdobavo drugega blaga.

Dokler kupec v celoti ne plača artiklov, jih Moga ni dolžna dostaviti. Če so že bili dostavljeni, jih pa lahko odpelje.

8.6. Prevzem blaga

Kupec osebno prevzame kupljene artikle v Vrtnem centru Moga. S plačilom in prevzemom artikla preide lastništvo in nevarnost naključnega poškodovanja in uničenja na kupca – potrošnika; kadar je kupec podjetje, pa s plačilom artiklov oz. pri odlogu plačila, preide nevarnost s prevzemom. Moga ne odgovarja za zakasnitev ali spremembo oz. prepoved odpreme, dobave in dobavnih pogojev, ki so posledica zavezujočih pravnih aktov (npr. uvozno-izvozne omejitve, embargo idr.) in drugih nepričakovanih ovir, npr. višja sila. V takem primeru bomo stopili v stik s kupcem in sporazumno poiskali najboljšo možno rešitev. Moga ne prevzema odgovornosti in tudi ne krši pogodbe z zamujeno dostavo naročila ali z nezmožnostjo dostave naročila zaradi vzrokov, ki niso v njegovih rokah, kar vključuje, vendar ni omejeno na višjo silo, civilne nemire, industrijske spore, nemire, poplave in zakonodajo.

 

9. Veljavnost

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 27.1.2023.

 

 

GARANCIJA NA ZASADITEV RASTLIN

Ta garancija zajema razlago osnovnih pojmov, veljavnost, pogoje veljavnosti in primere, ki jih garancija ne krije.
Izdajatelj garancije je družba Moga d.o.o, Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor (www.moga.eu). Kupec je kupec rastlin pri družbi Moga d.o.o. in naročnik zasaditve istih kupljenih rastlin pri družbi Moga d.o.o.
Kupec je oseba, na katero ime je bil izstavljen račun za nakup in zasaditev rastlin.
Splošni pogoji garancije veljajo od 1.3.2018.

Pogoji za veljavnost garancije

Garancija velja izključno za rastline, ki jih kupec kupi pri družbi Moga d.o.o. in jih družba Moga d.o.o. tudi zasadi.
Garancija velja ob predložitvi računa.
Veljavnost garancije je vezana na plačilo celotnega računa, plačanega v roku in v skladu s pogoji.
Ob prvih znakih slabljenja rastline mora kupec o tem obvestiti družbo Moga d.o.o., zaposleni družbe Moga d.o.o. opravi ogled rastline »na licu mesta« in oceni ali je rastlino potrebno zdraviti ali zamenjati.
Kupec se zaveže skrbeti, negovati, vzdrževati in oskrbovati rastline kot dober gospodar.
Kupec mora obvestiti o nastali škodi družbo Moga d.o.o. takoj oziroma najkasneje v roku 1 leta od datuma izstavitve računa.

Veljavnost garancije

Garancija velja 1 leto od dneva izstavitve računa.
Garancija pomeni brezplačno enkratno menjavo enakih ali primerljivih rastlin istega cenovnega razreda, ki v času veljavnosti garancije propadejo, se kot propadene ugotovijo s strani družbe Moga d.o.o. in ob istočasni izpolnjenosti pogojev za veljavnost garancije. Rastline se ne ugotovijo kot propadle, ko počivajo in v času zaradi sezonskega odmrtja delov rastlin.
Garancija ne pomeni vračila denarja ali obvezo družbe Moga d.o.o. za izstavitev dobropisa.
Garancija velja za enkratno zamenjavo rastlin.
Zasaditev zamenjanih rastlin je odvisna od vremenskih razmer, zamenjava se opravi najkasneje 6 (šest) mesecev od dneva priznane garancije.

Kaj ni zajeto v kritje garancije

Ta garancija ne krije zamenjave rastlin, ki so poškodovane zaradi pomanjkanja običajne hortikulturne oblike vzdrževanja, nege, oskrbe ali oskrbovanja.
Ta garancija ne velja, kadar gre za malomarnost ali zanemarjanje rastlin vključno s pomanjkanjem vode ali namakalnih naprav, a ne izključno.
Ta garancija ne vključuje posledičnih ali naključnih stroškov ali škode.
Ta garancija ne vključuje kritja škode ali propada rastlin povzročene zaradi ognja, požara, poplave, strele, zmrzali, dežja, vetra ali nevihte, zime, toče, suše, uničenja zaradi ekstremnega mraza in hudih zimskih razmer, ki niso tipična za področje zasaditve, naravnih katastrof, dejanj vandalizma in višje sile.
Ta garancija ne krije škode, ki jo povzroči žival. To je izključna odgovornost kupca, da zaščiti rastline pred morebitno škodo s strani živali.
Na rastline posajene v loncu, okrasnih koritih in ostale rastline kupljene v Vrtnem centru Moga d.o.o., ni garancije, prav tako garancija ne velja za rastline posajene v zeleno steno.
Garancija ne krije stroškov škropiva in zdravljenja rastline.
Garancija ne velja za polaganje travne ruše in setve travnega semena.
Garancija ne velja v primeru bolezni, insektov in škodljivcev, ki napadejo rastline.
Garancija ne velja, v kolikor so bile rastline presajene, škropljene, zdravljene, porezane ali zasute z okrasnim kamenjem ali položene koprene s strani kupca ali tretjih oseb.
Garancija je neveljavna brez računa.
Garancija ne velja v primeru, da kupec rastlino prinese na sedež družbe Moga d.o.o. oziroma v Vrtni center Moga.
Garancija ne velja za zastirke in za rastline, kjer je položena koprena in/ali okrasno kamenje.
Garancija je priložena računu in je del računa.
Moga d.o.o. si pridržuje pravico pisno spremeniti, dodati ali zamenjati določene pogoje garancije po ogledu in oceni (karakteristiki) kraja zasaditve. Vse spremembe so posebej označene ali pisno dodane k splošnim pogojem garancije in postanejo njihov sestavni del.

 

 

Moga d.o.o.
MOGA d.o.o.

Družba za urejanje okolja

Zemljičeva ulica 21
2000 Maribor
Slovenija

Sedež podjetja in storitvene dejavnosti
+386 (0)2 4716310
[email protected]

Vrtni center
+386 (0)2 4716313
[email protected]

Filtri
Razvrsti
Pogled