Navodila za izbor in namestitev kokosovih tkanin in mreže

Navodila za izbor in namestitev kokosovih tkanin in mreže

Glede na namen, material, stabilnost, naklon in dolžino pobočja oziroma brežine, moramo sprejeti odločitev, kateri tip kokosove tkanine ali mreže izbrati in kakšna je potrebna količina klinov za stabilizacijo le te. Navodila za izbor izdelkov so namenjena kot smernik za olajšanje izbora. Dejanski izbor in količine se določijo glede na dejansko stanje na terenu.

 

Ponujamo različne modele kosovih tkanin in mrež, ki so primerne za različne namene:

 • KOKOSOVA TKANINA, ojačana s PP mrežo, teže 350 g in natezne trdnosti cca. 1,55 kN/m; primerna za ravne površine kot zastirka in za pobočja z naklonom do vključno 2:1. Izjemoma se jo lahko uporabi tudi pri naklonu 1:1, vendar naj dolžina brežine ne presega 20m.
 • KOKOSOVA MREŽA, velikost oken 3,5x3,5 cm, debeline 5 mm, teže 400 g in natezne trdnosti cca. 8,0 kN/m; jo uporabljamo predvsem pri srednje strmih pobočjih. Uporabna na pobočjih z naklonom do vključno 2:1.  Uporablja se jo tudi pri naklonu 1:1 vendar naj dolžina brežine ne presega 20m.
 • KOKOSOVA MREŽA, velikost oken 2x2 cm, debeline 5 mm, teže 700 g in natezne trdnosti cca. 9,1 kN/m; primerna za vse tipe in naklone do vključno 1:1. Ta izdelek se uporablja tudi za kanale in obalna območja, kjer druga dva izdelka praviloma ne prideta v poštev.

 

Za stabilizacijo položene kokosove tkanine ali mreže potrebujemo kovinske kline. Praviloma se v povprečju porabi pri namestitvi le te 3-5 klinov na m2 (klin iz jekla 40 cm x 10 cm x 40 cm). Pri utrjenih brežinah, kjer niso sveži navozi zemljin ali na ravnih površinah, se lahko uporabijo manjši klini iz galvazirane oziroma pocinkane kovine 15 cm x 3 cm x 15 cm. Lahko jih po potrebi uporabljate tudi v kombinaciji, večji in manjši klini. Pri tehnično zahtevnih oziroma kompleksnejših brežinah upoštevajte večje količine glede na dejansko stanje terena.

 

NAČINI SIDRANJA

 

SPLOŠNO PREKRIVANJE 

 

 

Prekrivanje na strani – cca. 5 cm do 7,5 cm

Prekrivanje na koncu – cca. 15 cm

Reža

 

POBOČJA / BREŽINE

 •      Izravnajte in zgladite pobočje. Pred namestitvijo obloge nanesite gnojilo in semena (lahko tudi po polaganju).
 •      Obloge zasidrajte na vrh pobočja. Uporabite način »A« za pobočja strmine 4 : 1, »B« za pobočja strmine 3 : 1 in »C« za pobočja strmine 2 : 1 ali več.
 •      Obloge odvijte v smeri vodnega toka. Narahlo jih namestite tako, da bodo imele popoln stik s prstjo.
 •      Robove oblog spnite tako, da se prekrivajo vsaj 5 cm. Opomba: obloge namestite tako, da je del, ki se prekriva obrnjen stran od prevladujočega vetra.
 •      Konce oblog spnite s 5 sponkami (način »A«) tako, s prekrivanjem robov.
 •      Presežek obloge odrežite s škarjami in ga zasidrate na zaključek pobočja. Uporabite način »A« za pobočja strmine 4 : 1 in »B« za pobočja strmine 3 : 1 ali več.

 

KANALI

 •      Izravnajte in zgladite kanal. Pred namestitvijo obloge nanesite gnojilo in semena (lahko tudi po polaganju).
 •      Obloge zasidrajte na vrh pobočja (»B«). Režo zasipajte s primernim materialom. Pri izlivih v kanal namestite oblogo vsaj 30 cm pred odprtino kanalske cevi.
 •      Oblogo namestite na sredino kanala v smeri vodnega toka. Dodatne obloge namestite na robove obloge na sredini.
 •      Reže zgradite iz prsti, proda ali kamenja na sredini (v razmaku 13-14 m) in ob koncu vsake obloge.
 •      Stransko oblogo pripnite tako, da robovi segajo 10 cm preko robov obloge na sredini.
 •      Zasidrajte zgornji rob stranskih oblog (»B«).
 •      Sam konec oblog zasidrajte v reže.

 

OBALE

 •      Izravnajte in zgladite kanal. Pred namestitvijo obloge nanesite gnojilo in semena (lahko tudi po polaganju).
 •      Obloge namestite ob najnižji ravni vode.
 •      Obloge namestite vodoravno z obalo, če je ena dolžina obloge dovolj dolga.
 •      Pritrdite zgornji rob obloge (»B«).
 •      Konce obloge prekrijte in spnite (»A«).
 •      Zasidrajte spodnji rob obloge (»B«).
 •      Za pobočja obal, ki so bolj strma kot 1 : 3, namestite obloge navpično s pomočjo navodil za pobočja.
Moga d.o.o.
MOGA d.o.o.

Družba za urejanje okolja

Zemljičeva ulica 21
2000 Maribor
Slowenien

Sitz des Unternehmens und Dienstleistungen:
+386 (0)2 4716310
[email protected]

Gartenzentrum:
+386 (0)2 4716313
[email protected]

Filter
Sortieren
Anzeige